Erakopeerimise tasu

Alates 2021. aasta maikuust rakenduvad iDeali müügisalongides ja e-poes uus erakopeerimise tasu kogumise kord ja määrad.

Mis on erakopeerimise tasu ja miks seda tasuma peab?

Autoriõigus annab õiguste omajale (nt autorile) ainuõiguse lubada ja keelata oma teoste kasutamist teistel isikutel, sh teoste reprodutseerimist (kopeerimist). Samas on üldsuse huvides ainuõigusi teatud juhtudel piiratud. Näiteks Euroopa Liidu infoühiskonna direktiiv lubab liikmesriikidel piirata seda kopeerimisõigust, lubades füüsilistel isikutel teha mistahes kandjal koopiaid isiklikuks tarbeks. Kui Euroopa Liidu liikmesriik võimaldab sellist vaba kasutust (nt nagu Eesti), lasub liikmeriigil kohustus korraldada õiglase hüvitise kogumine ja jagamine õiguste omajatele kõigi turul käibel olevate salvestusseadmete ja -kandjate, mida kasutatakse erakopeerimiseks, pealt.

Autoriõiguse seaduse § 26 alusel ongi Eesti Vabariik piiranud autorite, esitajate, fonogrammitootjate ning filmi esmasalvestuse tootjate õigusi (nt lubada või keelata koopia tegemist) ning loonud eraisikutele võimaluse teha isikliku kasutamise otstarbel fonogrammidest või filmidest koopiaid. Õiguste piiramisega peab kaasnema hüvitis, mida kogutaksegi erakopeerimise tasuna.

Erakopeerimise tasu on hüvitis autoritele, esitajatele, fonogrammitootjatele ning filmi esmasalvestuse tootjatele kompenseerimaks neile saamata jäänud tulu selle eest, et füüsilistel isikutel on Eesti autoriõiguse seaduse kohaselt õigus teha audiovisuaalsest teosest või teose helisalvestisest koopiaid isikliku kasutamise eesmärgil. Kogutav tasu peab tagama õiguste valdajatele õiglase hüvitise loomingu sellise kasutamise eest. Et tasu ei peaks koguma igalt lõppkasutajalt, iga kopeerimise eest eraldi, kogutakse tasu salvestusseadmetelt ja -kandjatelt, mida filmide, muusika jm sisu kopeerimiseks enamasti kasutatakse. Tasu maksavad salvestusseadmete ja -kandjate tootjad ja maaletoojad, kes lisavad selle ühekordselt toote müügihinnale. Loe rohkem

iDeal Group AS tasude määrad:

Tasu lisandub ostuhetkel automaatselt.
  • MacBook 4 €
  • iMac 4 €
  • iPad 4 €
  • iPhone 4 €
  • Apple TV 4 €