Hoolduse tingimused

Seadme iDeali hooldusesse toomisel nõustub klient järgnevate tingimustega:

1. Seadme hooldusest väljastamise aluseks on tööleht ja/või isikut tõendav dokument.

2. Garantiivälist või füüsilise- / vedelikukahjustusega Seadet hooldatakse vaid tasulise tööna (diagnostikatasu 29€, rakendub ka remonditöö mitteteostamisel), kusjuures võib hooldustöö käigus:

2.1. ilmneda, et seade on kahjustunud sellisel määral, et seda ei ole võimalik hooldada;

2.2. seade täielikult rikneda, mis teeb võimatuks selle endises seisus tagastamise kliendile;

2.3. seadmel ilmneda uusi rikkeid, sest nimetatud kahjustuste tõttu ei ole võimalik üheselt tuvastada, kui ulatuslikult on seade kahjustunud.

3. Hooldustöö teostamise käigus ei ole garanteeritud kliendi andmete säilimine.

4. Hooldus ei vastuta hoolduse käigus kuluobjektide (aku) normaalsest kulumisest tekkivate probleemide eest.

5. Hooldus ei garanteeri seadmele paigaldatud ümbriste, kaitseklaaside, kilede ja kleebiste säilimist seadme remonditöö käigus.

6. Klient on kohustatud seadme ära viima ühe kuu jooksul hetkest, mil teda teavitati hooldustöö valmimisest. Alates teisest kuust, hoiustatakse seadet tasuliselt, hinnaga 1€/kalendripäev. Peale kolmandat kuud utiliseeritakse hüljatud seade töö- ja hoiukulude katteks.

7. Vastavalt Apple nõuetele võib hooldus saata anonüümset diagnostikainformatsiooni hoolduses oleva seadme riistvara kohta Apple’le.

8.Hooldustööde kvaliteedi mõõtmiseks võib Apple saata kliendile tagasiside küsitluse tema hiljutise hooldustööga seoses.

9. Remonditööle ja varuosadele (sh vahetusseadmetele) kehtib 3-kuuline garantiiaeg. Hinnapakkumistes näidatud hinnad on vahetushinnad. Vahetatud/defektsed seadmed ja varuosad tagastatakse peale remondi lõppemist tootjale.

10. Hooldus ei väljasta kliendi andmeid (sh seadmetes olevaid) kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on nõutav jõustruktuuride poolt.

11. Seadme hooldusesse registreerimisel on klient kohustatud tutvuma ning nõustuma hooldustöö tingimustega.

Hooldusteenuse pakkuja on iDeal Group AS.