Hoolduse tingimused

Seadme iDeali hooldusesse toomisel nõustub klient järgnevate tingimustega:

1. Seadme hooldusest väljastamise aluseks on tööleht ja/või isikut tõendav dokument.
2. Garantiivälist või füüsilise või vedelikukahjustusega seadet hooldatakse vaid tasulise tööna, kusjuures võib hooldustöö käigus:
2.1. ilmneda, et seade on kahjustunud sellisel määral, et seda ei ole võimalik hooldada;

2.2. seade täielikult rikneda, mis teeb võimatuks selle endises seisus tagastamise kliendile;

2.3. seadmel ilmneda uusi rikkeid, sest nimetatud kahjustuste tõttu ei ole võimalik üheselt tuvastada, kui ulatuslikult on seade kahjustunud. 

3. Hooldustöö teostamise käigus ei ole garanteeritud kliendi andmete säilimine. 

4. Hooldus ei vastuta hoolduse käigus kuluobjektide (aku) normaalsest kulumisest tekkivate probleemide eest.

5. Hooldus ei garanteeri seadmele paigaldatud ümbriste, kaitseklaaside, kilede ja kleebiste säilimist seadme remonditöö käigus.

6. Klient on kohustatud seadme ära viima kolme kuu jooksul hetkest, kui kliendile teatati seadme hooldustööde lõppemisest. Selle tähtaja ületamisel on hooldusel õigus seade realiseerida remondi ja/või laokulude katteks.

7. Vastavalt Apple’i nõuetele võib hooldus saata Apple’ile anonüümset diagnostikainformatsiooni hoolduses oleva seadme riistvara kohta.

8. Hooldustööde kvaliteedi mõõtmiseks võib Apple saata kliendile tagasisideküsitluse seoses tema hiljutise hooldustööga.

9. Remonditööle ja varuosadele (sh vahetusseadmetele) kehtib 3-kuuline garantiiaeg. Hinnapakkumistes näidatud hinnad on vahetushinnad. Vahetatud/defektsed seadmed ja varuosad tagastatakse peale remondi lõppemist tootjale.

10. Hooldus ei väljasta kliendi andmeid (sh seadmetes olevaid) kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on nõutav jõustruktuuride poolt.

11. Seadme hooldusesse registreerimisel on klient kohustatud tutvuma ning nõustuma hooldustöö tingimustega. 


Hooldusteenuse pakkuja on iDeal Group AS.