Hoolduse kampaaniaKampaania tingimused:


1. KORRALDAJA

Kampaaniat korraldab iDeal Group AS, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 10390835 e-post hooldus@ideal.ee (edaspidi: Korraldaja).


2. KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

2.1. Kampaania ,,Anna meile tagasisidet ja võida iPhone SE” (edaspidi kampaania) toimub ajavahemikul 06.09.2022–30.11.2022 (edaspidi kampaaniaperiood)

2.2. Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik Eesti Vabariigi elanikud. Kampaanias ei saa osaleda iDeal Group AS töötajad ja pereliikmed.

2.3. Kampaania raames loositakse kampaaniaperioodil välja kolm võitjat, kes igaüks võidab endale iPhone SE 2022 128GB nutitelefoni. Võitja saab valida endale meelepärase värvi kolme värvitooni vahel: (PRODUCT)RED, Midnight, Starlight.

2.4. Kampaanias osalemiseks tuleb tuua Apple’i seade iDeali hooldusesse ning pärast hooldustöö lõppu täita tagasiside küsimustik, mis saadetakse kliendile automaatselt e-maili peale.

2.5. Loosimises osalevad kõik kliendid, kes täidavad tagasisideankeedi kampaaniaperioodi jooksul. Hooldustöö võib sisse registreeritud olla ka enne kampaaniaperioodi, kuid ankeedi viimane täitmise kuupäev on 30.11.2022.

2.6. Võitjad loositakse punktis 2.9 toodud kuupäevadel. Samal päeval võetakse võitjaga ka ühendust ning tema nimi avalikustatakse www.ideal.ee/hooldus kampaanialehel. Kui võitjaga ei ole võimalik saada ühendust kolme tööpäeva jooksul, on iDeal Group AS-l õigus loosida uus võitja.

2.7 Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele ning nendega nõustumist.

2.8 Auhinda ei saa vahetada raha, kinkekaartide ega muude toodete ja teenuste vastu.

2.9 KAMPAANIA LOOSIMISED TOIMUVAD JÄRGMISTEL AEGADEL:


Võitja nr 1: 01.10.2022. Võitja nimi:

Võitja nr 2: 01.11.2022. Võitja nimi:

Võitja nr 3: 01.12.2022. Võitja nimi:


3. MUUD TINGIMUSED

3.1. Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt iDeal Group AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt https://www.ideal.ee/ee_ee/privaatsuspoliitika/). Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

3.2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

3.5. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega ,,Hoolduse kampaania” hiljemalt 15.12.2022 e-mailile klienditugi@ideal.ee.