Tudengitele on kõik Mac sülearvutid -10%! Loe lähemalt SIIT

IM Arvutid AS - Registriinfo

Isikuandmete kaitse seadus § 10 nõuetele vastav registriinfo. Erinevate teenustega seoses kogutakse klientide isikuandmeid kliendiregistrisse. Registriinfost saad teada, milliseid andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse.

Isikuandmete kaitse seadus (523/1999), paragrahvid 10 ja 24.
Koostamise kuupäev: 29. detsember 2016
IM Arvutid AS kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks IM Arvutid Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. IM Arvutid lähtub Andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest.

1. Andmekontroller


IM Arvutid AS
Endla 69 / Keemia 4
10616 Tallinn

2. Registri eest vastutav isik


Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse artikklist 37(1) ei pea meie ettevõtte andmekaitsespetsialisti määrama.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

3. Registri nimi


IM Arvutid AS kliendiandmete register. Register koosneb mitmest allregistrist.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk


Isikuandmeid käsitletakse registrisse kantud isiku nõusolekul või tellimusel või kliendisuhte põhjal. Andmeid kasutatakse kliendisuhte hoidmiseks, kliendiga suhtlemiseks ja turunduseks. iDeal võib registri andmeid kasutada otseturunduseks, kui klient on selleks loa andnud. Isikuandmeid ei anta teistele osapooltele.

Registri eesmärk on järgmine:

  • säilitada ja hallata kliendi- ning muid ärisuhteid andmekontrolleri ja andmesubjekti vahel;
  • töödelda andmekontrollerile edastatud tagasisidet;
  • arendada ja hallata IM Arvutid AS teenuseid ja tooteid;
  • hallata ettevõtte IM Arvutid AS, selle sidus- ja tütarettevõtete ning alltöövõtjate ettevõttesiseseid ja -väliseid kohustusi seoses otseturunduse, andmekaevanduse ja kliendiandmete profiilimisega.

Registri sisu

Registris võidakse talletada järgmisi andmeid:

  • andmesubjekti edastatud teave, nt nimi, meiliaadress, telefoninumber jne;
  • andmesubjekti küpsiseandmed seoses IM Arvutid AS veebisaitide kasutamisega;
  • IM Arvutid AS veebisaitide kasutamisega seotud logiandmeid, mis tuvastavad kellaja ja kasutajaeelistused;
  • klientide finantsandmed, mis on seotud teenuste ja toodete ostmisega;
  • kliendipäringud ja –tagasiside;
  • kliendi ID.

5. Andmete allikad


Register koosneb mitmest allikast saadud andmetest kliendisuhte tekkides kas veebipoes www.ideal.ee või iDeal müügisalongides. Kliendisuhe tekib siis, kui klient teeb endale www.ideal.ee veebipoes kasutajatunnuse või tellib kaupa.

6. Andmete õigsus, ajakohasus ja täielikkus


Tarbijaandmete õigsust ei kontrollita elanikeregistrist. IM Arvutid AS arveldusklientide kontakt- ja krediidiandmeid kontrollitakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebiandmebaasidest (https://ariregister.rik.ee).

7. Registris sisalduvad andmed


www.ideal.ee veebipoe kliendiregister sisaldab järgmisi andmeid: Kliendiandmed: Eesnimi Perekonnanimi Ettevõte registrikood Aadress Postiindeks Linn/asula/küla Telefon E-posti aadress Veebiteenuse kasutajatunnus ja salasõna Krediidiga ostes: Krediiditingimused krediidijälgimiseks vajalik info Kasutusandmed: Tellimused, tarned ja tagastused Otseturunduse andmed: Otseturunduse luba Uudiskirja tellimus

8. Andmete edasiandmine


IM Arvutid AS ei anna andmeid kõrvalistele osapooltele, välja arvatud ametivõimudele kehtivate seaduste lubatud ja kohustavates piirides. Andmeid võib isikuandmete seadusega lubatud piirides saata väljapoole EL või Euroopa majanduspiirkonda.

9. Registri kaitse


Andmebaasi hoitakse lukustatud ruumides, kuhu kõrvalistel isikutel puudub juurdepääs. Süsteem on kaitstud tulemüüriga ja väljaspool kasutajaõiguste kontrollimisi toimuvate väliste ühenduste vastu. Registrist tehakse häirete puhuks regulaarselt varukoopiaid. Registriga tegelevad ainult isikliku kasutajatunnuse ja salasõnaga IM Arvutid AS töötajad, kellel on kliendisuhte raames vajadus käsitleda isikuandmeid. Registrit kasutavatel isikutel on saladuse hoidmise kohustus.

10. Registrisolija kontrollimisõigus


Kliendil on õigus kontrollida ennast puudutavaid kliendiregistri andmeid vastavalt isikuandmete seaduse paragrahvile 19. Kontrollimispalve tuleb registripidajale saata kirjalikult ja allkirjastatult.

11. Küpsised


iDeal veebipood kasutab küpsiseid (cookies), et parandada veebilehekülje kvaliteeti ja teha seda veelgi kasutajasõbralikumaks. Soovi korral võid küpsised veebilehitseja seadistustes keelata – sel juhul ei tööta kodulehekülg täiel määral nii, nagu need on mõeldud. Küpsised koguvad järgmisi andmeid: IP-aadress, veebilehitseja tüüp, operatsioonisüsteem, saabumis- ja väljumisleheküljed, võrguteenuse pakkuja, kuupäeva ja kellaaja andmed ning veebilehekülje sees avatud leheküljed. Andmeid kasutatakse ostukorvi- ja tellimistoiminguteks. Andmete analüüsimiseks kasutame teenust Google Analytics. Google Analyticsi andmetest ei saa tuletada üksiku kliendi identiteeti ega andmeid. Meie veebilehte kasutades nõustud meie küpsistega.